Vi inviterer i samarbeid med NIL til kurs om bruk av flis i trapp

Med fokus på universell utforming ønsker vi å informere om mulighetene keramisk flis har i utforming av trapper.

FagFlis er en av Norges største leverandør av keramiske flis og tilbehør. FagFlis ønsker å være en leverandør som til enhver tid er oppdatert på produkter og tekniske løsninger som kan brukes til å gjøre hverdagen lettere for de profesjonelle aktørene.

Vår egen FagFlis skole holder kurs for både lærlinger og utførende med hovedfokus på løsninger som er fremtidsrettet. Det beskrivende ledd er et viktig bindeledd mellom leverandør og utførende, og det er viktig at dere vet hva som finnes av løsninger i en tidlig fase.

Vi får mange henvendelser om bruk av flis i trapp, og vi vil derfor i samarbeid med NIL holde kurs for interiørarkitekter MNIL med fokus på dette temaet. Målet med kurset er å formidle løsninger og muligheter som kan tilfredsstille universell utforming, og forhåpentlig også det arkitektoniske utrykket.

 

Tid: Onsdag 29.04 – 2015 kl.17.00 – 19.00

Sted: FagFlis Arkitektshowroom, Sagveien 21B, 0459 Oslo

Showrommet er åpent i forkant om noen ønsker å benytte anledningen til å titte og oppdatere seg på vårt sortiment øvrig.

Det blir enkel servering.

Ring dersom du ikke finner parkering, vi har noen plasser til disposisjon.Tlf  22 80 18 60

 

Send din påmelding til oslogruppen@nil.no innen fredag 24.04 – 2015

 

 

 

 

 

 

Fagflis

Personvern