Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Her kan FagFlis-kjedens til en hver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser lastes ned i PDF-format:
Salgs- og leveringsbetingelser FagFlis 20160101.pdf

Reklamasjonsskjemaet som det henvises til i salgs- og leveringsbetingelsene, kan også lastes ned i PDF-format:
Reklamasjonsskjema FagFlis 20151102.pdf
eller som et Word-dokument:
Reklamasjonsskjema FagFlis 20151102.docx

Fagflis

Personvern